ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30                                                                                                                                     Říjen 2003

Podložky pro tyče I, U, IE, UE


ČSN 02 1739

 

Square taper washers

Rondelles carées, pour barres en I, U. IE, UE

Scheiben vierkant für I, U, IE, UE - Träger 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1739 z 1975-12-17.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68479
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je uvedena do souladu s požadavky uplatněnými v mezinárodních a evropských normách spojovacích součástí.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s., IČO 26319390, Karel Vachata

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní technické údaje podložek pro tyče I, U, IE a UE s dírou d1 od 9 mm do 26 mm, výrobní třídy C.-- Vynechaný text --