ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.120.30                                                                                                                                     Říjen 2003

Klíny vsazené


ČSN 02 2513

 

Inserted keys

Clavettes noyées à bouts ronds

Einlegekeile

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 2513 z 1953-01-23.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68473
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je uvedena do souladu s požadavky uplatněnými v mezinárodních a evropských normách spojovacích součástí.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s., IČO 26319390, Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní technické údaje klínů vsazených.-- Vynechaný text --