ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.20                                                                                                                                     Říjen 2003

Hrubé korunové matice


ČSN 02 1611

 

Hexagon slotted nuts

Ecrous crénelés, bruts

Kronenmuttern - Produktklasse C

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1611 z 1967-02-17.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68466
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je uvedena do souladu s požadavky uplatněnými v mezinárodních a evropských normách spojovacích součástí.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s., IČO 26319390, Karel Vachata

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní technické údaje korunových matic hrubých se závity od M16 do M33, výrobní třídy C.-- Vynechaný text --