ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.100.20                                                                                                                                       Září 2003

Valivá ložiska - Příslušenství -
Část 1: Kuželová pouzdra - Rozměry

ČSN
ISO 2982-1

02 3610

 

Rolling bearings - Accessories - Part 1: Tapered sleeves - Dimensions

Roulements - Accessoires - Partie 1: Manchons coniques - Dimensions

Wälzlager - Zubehör - Teil 1: Kegelhülsen - Maße

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2982-1:1995. Mezinárodní norma ISO 2982-1:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 2982-1:1995. The International Standard ISO 2982-1:1995 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 3602 z 1982-12-17, ČSN 02 3610 z 1979-02-09, ČSN 02 3620 z 1979-02-09.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66973
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 15:1981 nahrazena ISO 15:1998 zavedenou v ČSN ISO 15:2000 (02 4629) Valivá ložiska - Radiální ložiska - Hlavní rozměry, rozměrový plán (idt ISO 15: 1998)

ISO 2982-2:1995 nahrazena ISO 2982-2:2001 zavedenou v ČSN ISO 2982-2: 2003 (02 3630) Valivá ložiska - Příslušenství - Část 2: Pojistné matice a zajišťovací součásti - Rozměry (idt ISO 2982-2:2001)

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. se sídlem v Brně, IČO 25558480, Ing. Martin Kudlička

Technická normalizační komise: TNK č. 57, Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vladimír Skuček


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Valivá ložiska - Příslušenství -                                                                            ISO 2982-1
Část 1: Kuželová pouzdra - Rozměry
                                                              První vydání
                                                                                                                                    1995-09-01

ICS 21.100.20

Deskriptory: bearings, rolling bearings, accessories, clamping adapter sleeves, dimensions, overall
dimensions

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 2982-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska.

Toto první vydání ISO 2982-1 ruší a nahrazuje ISO 113-1:1979, které bylo technicky revidováno.

ISO 2982 se skládá z následujících částí, pod souhrnným názvem Valivá ložiska - Příslušenství:

      Část 1: Kuželová pouzdra - Rozměry

      Část 2: Pojistné matice a zajišťovací součásti - Rozměry


Strana 4

1 Předmět normy

Tato část ISO 2982 stanovuje

a)  hlavní rozměry upínacích pouzder s kuželovitostí 1:12 a stahovacích pouzder s kuželovitostí 1:12 a 1:30 pro valivá ložiska řady rozměrových skupin uvedených v ISO 15;

b)  vnější průměr vhodných pojistných matic

Rozměry pojistných matic a pojistných podložek pro upínací pouzdra stanovuje ISO 2982-2.

Pojistné matice jsou rovněž vhodné pro demontáž stahovacích pouzder.-- Vynechaný text --