ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.100.20                                                                                                                                     Únor 1999

Valivá ložiska - Označování valivých
ložisek

ČSN 02 4608

 

 

Identification code for rolling bearings

Wälzlager Bezeichnung

Roulement désignation

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 02 4608 z 1985-08-20 v celém rozsahu.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55398
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi této normy byla vynechána ta označení typů a provedení ložisek, která nejsou upravena předmětovými normami. Je doplněna o informace o významu značky označující velikost ložiska t.j. průměru díry a označování kuželíkových ložisek.

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL VUVL, a.s. Brno, IČO 46346627, Lubomír Velčovský

Technická normalizační komise: 57 Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje značky a způsob označování valivých ložisek (dále jen ložisek) a příslušenství ložisek v technické dokumentaci a jiných podkladech.

Znaků a způsobu označování podle této normy se používá ke značení na ložisku i jeho obalu.-- Vynechaný text --