mod ISO 7043:1997

 

Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic insert)

Ecrous hexagonaux à embase, autofreinés (avec anneau non métallique)

Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz)

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 1663:1997. Evropská norma EN 1663:1997 má status
české technické normy.

 

This standard implements the English version of the European Standard EN 1663:1997. The European Standard
EN 1663:1997 has the status of a Czech Standard.
                         

                                                                          

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

55323

 

                                                                                                                

1. strana

                                                                          

                                                                          

                                     

ČSN EN 1663

 

 

Národní předmluva

 

 

Citované normy

 

EN 493                         zavedena v ČSN EN 493 Spojovací součásti. Povrchové vady. Matice (02 1019)

 

prEN ISO 2320            nezavedena, nahrazena EN ISO 2320, zavedena v ČSN EN ISO 2320 Samojistné šest-
hranné matice z oceli - Mechanické a funkční vlastnosti (02 1011)

 

ISO 4042                      dosud nezavedena

 

ISO 4759-1                   dosud nezavedena

 

ISO 724                        dosud nezavedena

 

ISO 965-2                     dosud nezavedena

 

ISO 3269:1988             zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

 

ISO 8992:1986             zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a (02 1002)

 

 

Upozornění na národní přílohu

 

Do této normy je doplněna národní příloha A.

 

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

 

V běžné podnikové praxi se pro jednoznačné označení součásti ukazuje jako postačující používání zkrá-
ceného slovního označení: „Matice“ nebo „Samojistná matice“. Strany, které vypracovávají dohodu na
podkladě této normy, by však měly dodržovat používání úplného označení podle této normy, pokud se
předem výslovně nedohodnou jinak.

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Doc. Ing. Otmar Kugl, CSc, Praha, IČO 67763995

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.                        

                                                                          

                                                                          

2. strana