mod ISO 7044:1997

 

Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange

Ecrous hexagonaux à embase, autofreinés, tout métal

Sechskantmutter mit Klemmteil und Flanch, Ganzmetallmuttern

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 1664:1997. Evropská norma EN 1664:1997 má status
české technické normy.

 

This standard implements the English version of the European Standard EN 1664:1997. The European Stan-
dard EN 1664:1997 has the status of a Czech Standard.
                

                                                                          

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

55213

                                                                          

                                                                                                                

1. strana

                                                                          

                                                                          

                                     

ČSN EN 1664

 

 

Národní předmluva

 

 

Citované normy

 

EN 493                         zavedena v ČSN EN 493 Spojovací součásti. Povrchové vady. Matce (dt EN 493:1992) (02 1019)

prEN ISO 2320 nahrazena EN ISO 2320, zavedena v ČSN EN ISO 2320 Samojistné šestihranné matce
z oceli - Mechanické a funkční požadavky (02 1011)

 

prEN ISO 4042            nezavedena

 

prEN ISO 4759-1         nezavedena

 

ISO 724                        dosud nezavedena

 

ISO 965-2                     dosud nezavedena

 

ISO 3269                      zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontroa (dt ISO 3269:1988) (02 1005)

 

ISO 8992                      zavedena v ČSN EN 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice
(idt ISO 8992:1986) (02 1002)

 

 

Upozornění na národní přílohu

 

Do této normy je doplněna národní příloha A.

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: KEBEK, spol. s r.o. IČO 47469366, Ing. Dalibor Bek

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.                        

                                                                          

                                                                          

2. strana