ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.100.20                                                                                                                                  Červen 1998

Valivá ložiska - Soudečková ložiska
dvouřadá naklápěcí

ČSN 02 4705

 

Rolling bearings - Spherical rolling bearings, double row, self-aligning

Roulements - Roulements à rotule sur rouleaux à deux rangées

Wälzlager - Pendelrollenlager zweireihig

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 4705 z 1985-08-20.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     52248

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma má novou stavbu, členění a úpravu. Neobsahuje informace, která ložiska jsou vyráběna v ČR. Neobsahuje obrázek 3 a informace o kuželové díře 1:30. Neobsahuje označení ložisek, pro která nejsou uvedeny rozměry šířky. Doplněny rozměry ložisek rozměrových skupin 39 a 13.

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL VUVL a.s. se sídlem v Brně, IČO 46346627, Lubomír Velčovský, David Kříbek

Technická normalizační komise č. 57 - Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma udává výběr hlavních rozměrů a hmotností soudečkových ložisek dvouřadých naklápěcích rozměrových skupin 39, 30, 40, 31, 41, 22, 32, 13 a 23 podle ČSN 02 4629 se symetrickými nebo nesymetrickými soudečky.-- Vynechaný text --