ICS 21.060.10

ČSN

EN ISO 4018

 

02 1303

Leden 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem
k hlavě – Výrobní třída C

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4018 (02 1303) ze září 2011.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.