ICS 21.060.20

ČSN

EN ISO 898-3

 

02 1005

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli –
Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.