ICS 21.060.30

ČSN

EN ISO 4759-3

 

02 1014

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tolerance spojovacích součástí –
Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice – Výrobní třída A, C a F

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4759-3 (02 1014) ze srpna 2001.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.