ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

17.200.20

Září 1993

Teploměrové jímky. Technické požadavky

ČSN 02 7201


02 7201

 

 

 

Thermometer pockets. Technical requirements

Gaines pour les thermometres. Demandes techniques

Schutzrohre für Thermometer. Technische Forderungen

 

Články 3.3.1, 3.5.6, 3.5.9 a 3.7.3 této normy jsou podle § 3 zákona č.142/91 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 4033 Základní pravidla zaměnitelnosti. Trubkový závit válcový

 

ČSN 01 4314 Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrický závit. Tolerance. Uložení s vůlí

 

ČSN 02 9310 Těsnicí kroužky ploché (doporučená)

 

ČSN 03 8205 Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

 

ČSN 05 0710 Predpisy pre úradné skúšky zváračov

 

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

 

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy (návrh)

 

ČSN 13 7964 Závitové zátky se závitem metrickým

 

ČSN 25 8005 Názvosloví z oboru měření teploty

 

ČSN 42 0090 Materiál pro tepelná energetická zařízení

 

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla

 

Další souvisící normy

 

ČSN 02 7202 Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s vnitřním závitem. Základní rozměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

BS 2765:1969 Specification for dimensions of temperature detecting elements and corresponding pockets (Technické podmínky pro rozměry teplotních snímačů a teploměrových jímek)

 

DIN 43 763 - 1986 Messen Steuern Regeln. Elektrische Temperaturaufnehmer. Metall Schutzrohre für Thermometer mit Messeinsatz (Měření řízení regulace. Elektrické snímače teploty. Kovové teploměrové jímky pro teploměry s měřicí vložkou)

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28747


Strana 2

Změny proti předchozí normě

 

Ke zpracování této normy byla použita ON 02 7201 Teploměrové jímky. Technické předpisy z 20. 12. 1984. V normě jsou zdůrazněny dynamické účinky proudící látky, které negativně ovlivňují pevnost teploměrových jímek. Byly doplněny požadavky na zkušební metody, přejímání, dodávání a dokumentaci.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: BJD.PJ/teploměry, GVE.G/pouzdra, ABL/technické podmínky, BL/BY/zkoušení, LBH.D/označování; PMC/montáž, YRR.R/dodávky (zboží), QQ/balení, QB/doprava, QR/skladování

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Středisko pro zpracování norem a předpisů k projektování, Pod Třebešínem 7/2361, 100 00

Praha 10, IČO 15916961 - Zdeněk Zámečník, dipl. tech.

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Miroslav Pospíšil

 

1 Předmět normy

 

Norma stanoví technické požadavky společné pro všechny druhy teploměrových jímek (dále jen jímek), včetně jejich zkoušení, montáže, přejímání, dodávání, dokumentaci, balení, dopravu a skladování.

 

Tato norma platí pro jímky do tlakových i beztlakových nádob, kotlů a potrubí, určené pro odporové a termoelektrické snímače teploty do jímky, bimetalické a skleněné teploměry, pneumatické vysílače teploty a další provozní teploměry.

 

Jímky se používají v takových případech, kdy v měřeném místě je statický nebo dynamický tlak, nebo agresivní prostředí, kde stonek teploměru nebo snímače teploty nevyhovují podmínkám měřeného místa, nebo v takových případech, kdy je třeba teploměr, nebo snímač teploty, vyměňovat během provozu tak, aby prostor, ve kterém se měření provádí, zůstal uzavřen.

 -- Vynechaný text --