MDT 621. 824-

-762. 42 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

Těsnění

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY Zkoušení

ČSN 02 9404

JK 273 52

Манжеты резиновые армированные для валов. Испытания

Metal insert rubber rotary shaft seals. Testing

Tato norma stanoví zkušební metody pro hřídelové těsnicí kroužky podle ČSN 02 9403.

Obr. 1

Poznámka: Označování a značení - viz ČSN 02 9403.

Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od: 1. 3. 1990

24475