MDT 621. 824-

-762. 42 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

Těsnění

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY Technické požadavky

ČSN 02 9403

JK 273 52

Манжеты резиновые армированные для валов. Технические требования

Metal insert rubber rotary shaft seals. Technical requirements

Rozměry v mm

Tato norma stanoví technické požadavky pro těsnicí kroužky z pružného materiálu (pryže) se zavulkanizovaným výstužným kroužkem a s pružinou zvětšující přítlačnou sílu těsnicího břitu na vnitřním průměru.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.   Hřídelové těsnicí kroužky - dotykové těsnicí strojní části k utěsňování pohyblivých rotačních spojů. Svou funkcí zabezpečují oddělení dvou prostředí různého nebo stejného charakteru s malým tlakovým spádem.

2.   Výztužný kroužek - kovový zálisek zavulkanizovaný ve vnější části těsnění. Je pevnou částí hřídelového těsnicího kroužku, která slouží k správné montáži těsnění.

3.   Tažná pružina - součást hřídelového těsnicího kroužku; přitlačuje těsnicí břit na hřídel. Konce tažné pružiny jsou spojeny v zámku. Tažná pružina je uložena v drážce těsnicí manžety.

4.   Těsnicí manžeta - vnitřní část těsnění, která přiléhá na utěsňovaný hřídel.

5.   Těsnicí plocha - plocha těsnicí manžety na straně vnějšího prostředí.

6.   Náběhová plocha- plocha těsnicí manžety na straně těsněného prostoru.

Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od: 1. 3. 1990

24474