MDT 621-762: 675 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 24. 10. 1990

Těsnění

USŇOVÉ MANŽETY M (miskové - jednoduché)

ČSN 02 9267

JK 722 51

Уплотнение. Кожаные манжеты M (чашечкообразные)

Sealing. Leather cups M (pan type)

Rozměry v mm

Označení manžety M s vnějším průměrem 80 mm a vnitřním průměrem 20 mm:

Manžeta M 80 X 20 ČSN 02 9267*) 1. Rozměry manžet M - viz tab. 1.

Tab. 1. ROZMĚRY

D

d min.

v

s

D

d min.

v

s

10

3

6

2

16

4

8

2, 5

11

3

6

2

18

4

10

2, 5

12

3

6

2

20

4

10

2, 5

13

5

8

2

22

4

10

2, 5

14

4

8

2

23

4

10

2, 5

Pokračování

Nahrazuje ČSN 02 9267 z 2. 4. 1960

Účinnost od: 1. 11. 1991

24469