MDT 621. 81-762. 3              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 28. 3. 1985

Těsnění

PRYŽOVÉ MANŽETY Y VRSTVENÉ Rozměry

ČSN 02 9265

JK 278 311

Набивка. Резиновые манжеты Y слоистые. Размеры

Laminated Y-typo cups. Dimensions

Rozměry v mm

Označení manžety Y vrstvené s vnějším průměrem D = 95 mm, vnitřním průměrem d = 70 mm a výškou v = 16 mm, s bavlněnou tkaninou:

Manžeta Y 95 x 70 X 16 ČSN 02 9265. В

Příklad objednávky

20 kusů manžet Y s vnějším průměrem 95 mm, vnitřním průměrem 70 mm, výškou 16 mm, s bavlněnou tkaninou:

20 manžet Y 95 X 70 X 16 OSN 02 9565. В

Doplňkové písmeno za tečkou udává materiál manžety v souladu s ČSN 02 9051.

Nahrazuje ČSN 02 9205 z 10. 4. 1961

Účinnost od: 1. 7. 1986

24467