ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

21.140

Prosinec 1992

Těsnění. Usňové těsnicí manžety. Technické požadavky

ČSN 02 9252


02 9252

 

 

 

Sealing. Leather sealing cups. Technical requirements

Garniture d'étanchéité. Cuir embouti. Prétentions technique de livraison

Dichtung. Lederdichtungsmanschetten. Technische Forderungen

 

ČI. 4.4, 4.5 a 4.6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 02 9001 Těsnění. Názvosloví

 

ČSN 02 9010 Průměry těsnicích prostorů

 

ČSN 02 9262 Usňové manžety U (dvojité)

 

ČSN 02 9263 Usňové manžety V (střechové)

 

ČSN 02 9266 Usňové manžety K (kloboučkové)

 

ČSN 02 9267 Usňové manžety M (miskové - jednoduché)

 

ČSN 75 7111 Pitná voda

 

ČSN 79 0001 Názvosloví usní

 

ČSN 79 2003 Označovanie, balenie, doprava a skladovanie usní

 

ČSN 79 2520 Manžetové aj. technické usně z hovězin

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazují ČSN 02 9252 z 15. 1. 1959 a ČSN 02 9012 z 29. 3. 1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

Předměty ČSN 02 9252 z 15. 1. 1959 a ČSN 02 9012 z 29. 3. 1961 byly sloučeny a upraveny.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: NUU/těsnění, NUU.B/těsnicí kroužky, NUU.BG/manžetová těsnění, WU/usně, WUQ/kožené výrobky, ABL/technické podmínky, ATB.XO/rozměry, AL/konstrukce

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Tanex, a. s., Jaroměř, IČO 013 641, Marcela Hladíková

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Jaroslava Jonášová

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
24463


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma obsahuje technické požadavky pro výrobu, kontrolu, zkoušení a dodávání usňových těsnicích manžet (dále jen manžet), používaných pro pneumatická a hydraulická zařízení.

 -- Vynechaný text --