ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.8/762.64

Schválena: 4.11.1982

TĚSNĚNÍ
Názvosloví

ČSN 02 9001

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Seals. Terminology

 

Tato norma platí pro obecné pojmy ve strojírenské těsnicí technice a pro názvy druhů a typů těsnění podle jejich hlavních znaků nebo funkčních principů.

 

Doprovodné schematické příklady nemají povahu závazného konstrukčního provedení.

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

 

1 utěsnění

utesnenie

zamezení nebo požadované omezení pronikání těsněné tekutiny spojem strojních součástí

 

2 těsnění

tesnenie

strojní součást, která svými těsnicími prvky umožňuje  vytvoření utěsněného spoje

 

3 utěsněný spoj

utesnený spoj

spoj strojních součástí vyhovující požadavku utěsnění, vytvořený bud' přímým spojením, nebo těsnicím spojem, nebo soustavou těsnicích spojů.

 

4 těsnicí spoj

tesniaci spoj

dvojice těsnicích prvků, jejichž plochy (těsnicí plochy) vytvářejí těsnicí spáru

 

5 těsnicí spára

tesniaca škára

prostor mezi těsnicími plochami, který je vymezen vzájemnou polohou a působením těsnicích prvků a vyhovuje požadavku utěsnění

 

6 těsnicí prvek

tesniaci prvok

prvek strojní součásti, který tvarem a fyzikálními vlastnostmi se bezprostředně podílí na utěsnění


Nahrazuje ČSN 02 9001
ze 3.1.1954

Účinnost od:
1.7.1984

24456-- Vynechaný text --