ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.643.34

Schválená: 18.10.1989

Kovové hadice
Technické předpisy

ČSN 02 8302

JK 458 61

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Metal hoses. Technical code

 

Táto norma platí pre výrobu a používanie hadíc vyrobených  zo závitovo stočených profilových kovových pásov alebo z tenkostennej mosadznej rúrky.

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

1. Kovové hadice -  ohybné rúrky vyrábané závitovým stáčaním profilového pása  alebo vhodným tvarovaním tenkostenných mosadzných rúrok.

 

2. Kovové ochranné hadice - hadice na mechanickú ochranu elektrických vodičov, gumených hadíc, ohybných hriadeľov, oceľových lán v nosníkov z predpätého betónu atď.

 

3. Kovové odsávacie hadice - hadice na odsávanie plynov, prachu, triesok atď.

 

4. Kovové tlakové hadice - hadice na dopravu plynov, kvapalín a pár pod tlakom.

 

5. Zvárané hadice - hadice vyrobené zo stočeného kovového pása, ktorého závity sú vzájomne zvárané.

 

6. Profilový pás - kovový pás vhodného profilu, ktorého stočením do skrutkovice vznikne hadica.

 

7. Výrobná dľžka - dľžka kovovej hadice, ktorá se môže vyrobiť z východzieho polotovaru.


Nahrádza ČSN 02 8302
z 10.4.1974

Účinnosť od:
1.1.1991

24438-- Vynechaný text --