MDT 621. 8 - 758; 536. 5              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA                   Schválena: 8. 5. 1991

Prostředky měření a řízení technologických procesů TEPLOMĚROVÉ JÍMKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM Základní rozměry

ČSN 02 7202

JK 388

Mean of industrial-process measurement and control. Thermometer pockets with internal thread. Basic dimensions

Tato norma platí pro teploměrové jímky (dále jen jímky) s vnitřním závitem pro uchycení skleněných, bimetalických a tlakových teploměrů, termoelektrických a odporových snímačů teploty, určených pro montáž do tlakových nádob, parních kotlů nebo potrubí.

I.     NÁZVOSLOVÍ

1.  Názvy a definice z oboru měřní teplot obsahuje ČSN 25 8005.

II.     VŠEOBECNĚ

2.  Základní rozměry válcových jímek к zašroubování musí odpovídat údajům na obr. 1 a v tab. 1.

Účinnost od: 1. 11. 1992

24437