ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.825.54.038

Schválena: 11.7.1986

VÝSUVNÉ MECHANICKÉ TŘECÍ SPOJKY
S ELEKTROMAGNETICKÝM ŘAZENÍM
Jmenovité točivé momenty

ČSN 02 6531*
ST SEV 5199-85

JK

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mechanical friction loose couplings with electromagnetic shifting. Rated turning moments

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 5199-85 Výsuvné mechanické třecí spojky s elektromagnetickým řazením. Jmenovité točivé momenty (viz str. 3 až 5) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 5), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 02 6203 Hřídelové spojky. Jmenovité točivé momenty (obsahuje ST SEV 536-77)

ČSN 02 6204 Hřídelové spojky všeobecného použití. Točivé momenty, průměry vrtání a délky nábojů

 

Vypracování normy

Schválení ST SEV 5199-85 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: Přerovské strojírny, n. p., Přerov - Marie Střípková

Oborové normalizační středisko: ČKD Praha, o.p.

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana ČížkováÚčinnost od:
1.7.1987

24436-- Vynechaný text --