ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.825.54.038

Schválena: 25.5.1987

OVLÁDANÉ MECHANICKÉ TŘECÍ SPOJKY
S ELEKTROMAGNETICKÝM ŘAZENÍM
Všeobecné technické požadavky
Metody zkoušení

ČSN 02 6530
ST SEV 5666-86


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Disengaging mechanical friction clutches with electromagnetic engagement. Main technical requirements. Testing methods

ČSN 02 6530 - ST SEV 5666-86 (idt ST SEV 5666-86)

 

Tato norma je překladem ST SEV 5666-86 Ovládané mechanické třecí spojky s elektromagnetickým řazením. Všeobecné technické požadavky. Metody zkoušení.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 02 6208 Určování velikosti hřídelových spojek

ČSN 02 6400 Hřídelové spojky

ČSN 02 6516 Lamelové spojky a brzdy řazené elektricky. Všeobecná ustanovení.

 

Vypracování normy

Schválení ST SEV 5666-86 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Přerovské strojírny, n. p. Přerov, Marie Střípková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana ČížkováÚčinnost od:
1.7.1988

24435-- Vynechaný text --