ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.825

Schválena: 11.2.1986

Převodová zařízení
HŘÍDELOVÉ SPOJKY
Názvosloví a roztřídění

ČSN 02 6400

JK 339

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Shaft couplings and clutches.Terminology and classification

 

Tato norma určuje české a slovenské názvy hřídelových spojek užívané zejména v technické dokumentaci, v literatuře, v učebnicích a v obchodním styku.

Názvy hlavních druhů spojek uvedené v části I. jsou doplněny definicemi.

Názvy jednotlivých konstrukčních provedení hřídelových spojek vyplývající z roztřídění podle části II. jsou uvedeny v části III. Pro lepší názornost jsou v části IV. definice nahrazeny obrázky, jež však nejsou závazné pro výrobu.

 

I. NÁZVY A DEFINICE

 

1  hřídelová spojka               celek převodového zařízení strojů určený pro spojení a k

   hriadeľová spojka              přenosu točivého momentu bez změny jejich vzájemného smyku

                                  otáčení; všeobecně se spojka skládá z hnací a hnané části

                                  a spojujících částí

2  spojující část                 dílec (jeden nebo několik) nebo médium, které přenáší

   spájacia časť                  točivý moment z hnací části na hnanou a určuje velikost a

                                  druh spojky

3  neovládaná spojka (1)          spojka, v níž hnací a hnaná část jsou spojeny trvale

   neovládaná spojka

4  ovládaná spojka (2)            spojka opatřená speciálním prvkem, který zabezpečuje

   ovládaná spojka                schopnost spojení a rozpojení hřídelů zásahem obsluhy


Nahrazuje ČSN 02 6400
ze 7.6.1967

Účinnost od:
1.5.1987

24434-- Vynechaný text --