ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621-272.2

Schválena: 4.1.1988

ŠROUBOVITÉ PRUŽINY VÁLCOVÉ
TLAČNÉ A TAŽNÉ
Z DRÁTU A TYČÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
Technické dodací předpisy

ČSN 02 6002

JK-315

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cylindrical helical compression and tension springs made of circular section wire and bars. Technical specifications

 

Tato norma platí pro objednávání, technické požadavky, prověřování dodávek a dodávání šroubovitých pružin válcových tlačných a tažných (dále jen pružin) z drátu a tyčí (dále jen z drátu) kruhového průřezu s průměrem od 0,2 do 11,8 mm tvářených za studena a s průměrem  nad 11,8 mm do 40 mm tvářených za tepla.

Tato norma neplatí pro pružiny pramencové.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Základní pojmy a veličiny, výpočet a konstrukce

 

1. Pro základní pojmy a veličiny, výpočet a konstrukci pružin platí ČSN 02 6001 a ČSN 02 6003.

 

Objednávání pružin

 

2. Návrh hospodářské smlouvy o dodávce pružin obsahuje tyto technické údaje:

 

a) množství pružin vyjádřené počtem kusů a teoretickou hmotností v kg;

b) označení pružiny a postupu při prověřování jejích dodávek zásadně na výrobním výkresu pružiny.

 

Výrobní výkresy pružin

 

3. Výkres pružiny obsahuje označení:

 

a) tvaru (čl. 6 a 7),


Nahrazuje ČSN 02 6002
z 11.6.1975 a část IV až VII ČSN 02 6015 z 8.1.1976

Účinnost od:
1.1.1989

24430-- Vynechaný text --