ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621-272.2

Schválena: 4.1.1988

ŠROUBOVITÉ PRUŽINY VÁLCOVÉ
TLAČNÉ A TAŽNÉ
Z DRÁTU A TYČÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
Základní pojmy a veličiny, výpočet
a směrnice pro konstrukci

ČSN 02 6001

JK - 315

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cylindrical helical compression and tension springs made of circular section wire and bars. Terminology, calculation and directions for design

 

ČSN 02 6001 (společně s ČSN 02 6003 eqv ST SEV 5616-86)

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5616-86 Šroubovité pružiny válcové tlačné a tažné z oceli kruhového průřezu. Rozdělení a základní veličiny. Další údaje z ST SEV 5616-86 jsou zapracovány v ČSN 02 6003. Údaje souhlasné s ST SEV 5616-86 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro základní pojmy a veličiny, výpočet a konstrukci pružin tlačných a tažných s válcovým tvarem části tvořené závity (dále jen pružin), z drátu a tyčí (dále jen drátu) kruhového průřezu s průměrem do 11,8 mm tvářených za studena a s průměrem nad 11,8 mm tvářených za tepla.

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

 

Názvy pružin

1. Tlačná pružina je šroubovitá válcová pružina se stálou vůlí mezi činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose proti sobě (obr. 1).

 

2. Tažná pružina je šroubovitá válcová pružina se závity obvykle k sobě přiléhajícími způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose od sebe (obr. 2 a 3).

 

Smysl vinutí

 

3. Pružiny mají vinutí:

a) pravé (v pravotočivé šroubovici), a to zásadně;

b) levé (v levotočivé šroubovici), je-li to technicky nezbytné.

Levé vinutí musí být označeno slovy.


Nahrazuje ČSN 02 6001 z 11.6.1975
a část I až III ČSN 02 6015 z 8.1.1976

Účinnost od:
1.1.1989

24429-- Vynechaný text --