ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.822.6

Srpen 1992

Valivá ložiska
AXIÁLNÍ KLECE
S KRÁTKÝMI VÁLEČKY

ČSN 02 4741


 

 

 

Rolling bearings. Axial cages with short cylindrical rollers

Roulements. Cage Ï rouleaux axiale

Wälzlager. Axialkäfige mit kurzen Zylinderrollen

 

Předmluva

 -- Vynechaný text --