MDT 621. 822. 6              ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ NORMA              Schválena: 4. 2. 1986

Valivá ložiska

AXIÁLNÍ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA JEDNOSMĚRNÁ

ČSN 02 4740*

JK 324

Подшипники качения. Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами одинарные

Rolling bearing. Axial single direction roller bearing

Y této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 4948-84 Valivá ložiska. Axiální válečková ložiska jednosměrná.

Ustanovení shodná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7) se používá přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro axiální válečková ložiska jednosměrná jednořadá rozměrových skupin 11, 12 a dvouřadá rozměrové skupiny 93 podle ČSN 02 4629.

1. Hlavní rozměry ložisek označené symboly na obr. 1 a 2 musí odpovídat hodnotám v tab. 1 až 3.

2. Příklad označení axiálního válečkového ložiska jednosměrného, rozměrové skupiny 11, jmenovitého průměru díry d= 110 mm v technické dokumentaci:

ložisko 81122 ČSN 02 4740

Označení ložisek používané v ostatních členských zemích RVHP a SFRJ je uvedeno v Informační příloze.

Účinnost od: 1. 1. 1987

24422