MDT 621. 822. 6            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 14. 3. 1988

Valivá ložiska

KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA JEDNOŘADÁ

ČSN 02 4720

JK 324

ČSN 02 4720 (eqv ST SEV 3338-86)

Подщииники роликовые конические однорядные

Tapered roller single row bearings

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 3338-86 Valivá ložiska. Kuželíková ložiska jednořadá. Údaje souhlasné s ST SEV 3338-86 jsou označeny postranní čarou na levém okraji, v tabulkách jsou doplněny hodnoty r3 s min, které norma RVHP neuvádí.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro kuželíková ložiska jednořadá rozměrových skupin 29, 20, 30, 31, 02, 22, 32, 03, 13 a 23 podle ČSN 02 4629 (odpovídá ST SEV 40284).

1. Hlavní rozměry ložisek označené symboly na obrázku musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulkám 1 až 10.

Nahrazuje ČSN 02 4720 z 28. 12. 1974 a ČSN 02 4725 z 10. 5. 1983

Účinnost od: 1. 1. 1989

24417