ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.822.6:621.822.8

Schválena: 3.8.1981

Valivá ložiska
JEHLOVÁ LOŽISKA JEDNOŘADÁ
Hlavní rozměry

ČSN 02 4680*
ST SEV 1988-79

JK 324

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Needle roller bearings. Boundary dimensions

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 1988-79 Valivá ložiska. Jehlová ložiska. Hlavní rozměry (viz str. 3 až 13) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz. str. 13) se používá  (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 a 02 platné pouze v ČSSR.

 

01. Tab. 2 se doplňuje tabulkou

 

Rozměry v mm

 

1Y1.gif

 

*) Hmotnost ložiska s vnitřním kroužkem je přibližně 1,55 kg, ložiska bez vnitřního kroužku přibližně 0,95 kg.

 

02. Příklad označení ložiska v technické dokumentaci a objednávkách:

 

ložisko NA 4809 ČSN 02 4680 (ST SEV 1988-79)


Nahrazuje ČSN 02 4696
z 4.8.1965

Účinnost od:
1.7.1982

24412-- Vynechaný text --