МВТ 621. 822, 84           ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 10. 5. 1983

Valivá ložiska

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA JEDNOŘADÁ BEZ VNITŘNÍHO KROUŽKU

ČSN 02 4673*

JK 324

Подшипники качения. Подшипники роликовые радиальные однорядные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца

Rolling bearings. Cylindrical roller bearings - single row-without inner ring

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 3340-81 Valivá ložiska. Válečková ložiska jednořadá bez vnitřního kroužku.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označna čarou.

Tato norma platí pro válečková ložiska jednořadá bez vnitřního kroužku rozměrových skupin 10, 02, 22, 03, 23, 04 podle ČSN 02 4629 (ST SEV 402-76) a stanovuje hlavní rozměry a technické požadavky.

1. ROZMĚRY

1. 1.   Rozměry ložisek a průměru osazení hřídele označené symboly na obr. 1 a 2 musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulkách 1 až 6.

1. 2.   Hlavní rozměry ložisek stanoví ČSN 02 4670.

Souřadnice montážních zaoblení stanoví ČSN 02 4629 (ST SEV 402-76).

1. 3.   Příklad označení válečkového ložiska jednořadého bez vnitřního kroužku normálního provedení, rozměrové skupiny 02, průměru vnější válcové plochy D = 52 mm (označení díry ložiska 05)

v technické dokumentaci a objednávkách v ČSSR ložisko R NU205 ČSN 02 4673

Příklad označení téhož ložiska podle ST SEV 3340-81:

ložisko R NU205 ST SEV 8340-81 nebo ložisko 292205H ST SEV 3340-81

Označení ložisek používané v ostatních zemích RVHP a SFRJ je uvedeno v příloze.

Účinnost od: 1. 7. 1984

24411