ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.822.6

Schválena: 13.4.1988

VALIVÁ LOŽISKA
Technické požadavky

ČSN 02 4612

JK 324

 

 

ČSN 02 4612 (eqv ST SEV 774-85, eqv ISO 199-1979, eqv ISO 492-1981)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rolling bearings. Technical code

 

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 774-85 Valivá ložiska. Technické požadavky. Údaje souhlasné s ST SEV 774-85 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. V takto označených údajích tato norma navíc stanoví v tab. 3, 5, 7 a 9 úchylky kuželové díry pro přesnost P6, P5, P4 a P2.

V této normě jsou současně zapracovány údaje z normy ISO 199-1979 Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska. Tolerance (tab. 20 až 22) a údaje z normy ISO 492-1981 Valivá ložiska. Tolerance (tab. 1 až 14 a 16 až 19).

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro valivá ložiska, jejichž hlavní rozměry stanoví v návaznosti na ČSN 02 4629 (odpovídá ST SEV 402-84) rozměrové normy. Platí i pro ložiska jiných rozměrů, pokud pro ně nejsou stanoveny zvláštní technické požadavky.

 

I. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

1.1 Kroužky ložisek musí být vyrobeny z ložiskové oceli podle dokumentace výrobce.

 

1.2 Kroužky ložisek pro speciální použití se mohou vyrábět z jiných ocelí.

 

1.3 Tvrdost kroužků ložisek všeobecného použití pro teplotu provozu do 100 oC musí být v rozsahu 62-4+3 HRC.

 

1.4 Rozptyl tvrdosti jednoho kroužku nesmí být větší než 3 HRC.


Nahrazuje ČSN 02 4612
z 1.11.1978

Účinnost od:
1.1.1989

24396-- Vynechaný text --