ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 672.61

Schválena: 17.2.1983

SVAŘOVANÉ ŘETĚZY ZKOUŠENÉ DLOUHOČLÁNKOVÉ
KALIBROVANÉ,
JAKOST 24 A 30
Rozměry a technické požadavky

ČSN 02 3222*


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text

Welded chains. Calibrated, tested, long-link chains

 

Rozměry v mm

 

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 2639-80 „Svařované řetězy nosné a tažné, normální jakosti".

Překlad ST SEV 2639-80 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Údaje v silně orámované části tab. 1 jsou shodné s tab. 2 a informační přílohou 2 ST SEV 2639-80.

 

1X1.gif

 

Obr. 1

 

Příklad označení svařovaného řetězu zkoušeného dlouhočlánkového, kalibrovaného, jakosti 30, jmenovité tloušťky d = 18 mm, s roztečí p = 63 mm, s povrchem lesklým:

 

Řetěz 18 x 63 - ČSN 02 3222.21

 

Ustanovení o významu doplňkových čísel, o materiálu, mezních úchylkách specifických rozměrů, o tepelném zpracování, povrchové úpravě, přejímání, dodávání a používání těchto řetězů viz ČSN 02 3201 ŘETĚZY SVAŘOVANÉ A UZLOVANÉ - Technické dodací předpisy.


Nahrazuje ČSN 02 3222
z 8.10.1969

Účinnost od:
1.7.1984

24344-- Vynechaný text --