ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 672.61

Schválena: 17.2.1983

ŘETĚZY SVAŘOVANÉ A UZLOVANÉ
Technické a dodací předpisy

ČSN 02 3201*


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welded and knotted chains. Technical code

 

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 2639-80 „Svařované řetězy nosné a tažné, normální jakosti".

 

Překlad ST SEV 2639-80 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá v odvolávkách a citacích přímo norma RVHP.

Ustanovení ST SEV 2639-80 týkající se řetězů krátkočlánkových a dlouhočlánkových, kalibrovaných a nekalibrovaných jsou zavedena v ČSN 02 3217, ČSN 02 3218, ČSN 02 3221 a ČSN 02 3222 viz tab. 1.

Ustanovení souhlasná s normou ST SEV 2639-80 jsou po straně označena čarou.

Tato norma platí pro svařované řetězy zkoušené i nezkoušené, pro řetězy uzlované a pro příslušenství řetězů vyráběná z nízkouhlíkových ocelí.

Pro řetězy vysokopevnostní a jejich součásti, popřípadě pro řetězy speciální jsou technické předpisy součástí příslušných norem.

 

1X1.gif

 

Obr. 1

 

d tloušťka článku

p rozteč

b vnější šířka

l vnější délka


Nahrazuje ČSN 02 3201
z 8.10.1984

Účinnost od:
1.7.1984

24339-- Vynechaný text --