ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.852.13.001.24

Schválena: 11.7.1986

HNACÍ KLÍNOVÉ ŘEMENY KLASICKÝCH
PRŮŘEZŮ
Výpočet převodů a předávaných výkonů

ČSN 02 3111*
ST SEV 4982-85

JK 272 212

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Endless classical V-belts. Calculation of drives and power ratings

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 4982-85 Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Výpočet převodů a předávaných výkonů (viz str. 3 až 25) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 25), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 02 3179*     Řemenice pro hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní parametry, rozměry a kontrolní metody (obsahuje ST SEV 4482-84)

     V ST SEV 4982-85 je odkaz na:

     ST SEV 4481-84 - zavedena jako čs. norma v

ČSN 02 3110*     Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní rozměry a kontrolní metody

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 1081-80      Drives using V-belts and grooved pulleys - Terminology (Pohony klínovými řemeny a drážkové řemenice. Názvosloví)


Nahrazuje ČSN 02 3111
z 17.10.1974

Účinnost od:
1.7.1987

24337-- Vynechaný text --