ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.852.13

Schválena: 16.11.1985

HNACÍ KLÍNOVÉ ŘEMENY
KLASICKÝCH PRŮŘEZŮ
Základní rozměry a kontrolní metody

ČSN 02 3110*
ST SEV 4481-84

JK 272 212

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Endless classical driving V-belts. Basic dimension and check methods

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 4481-84 Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní rozměry a kontrolní metody (viz str. 3 až 15) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 15), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 02 3179* Řemenice pro hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní parametry, rozměry a kontrolní metody (obsahuje ST SEV 4482-84)

V ST SEV 4481-84 je odkaz na:

ST SEV 144-75 - zavedena jako čs. norma v

ČSN 01 4202* Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Toleranční pole a doporučená uložení

ST SEV 145-75 - zavedena jako čs. norma v

ČSN 01 4201* Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek

ST SEV 638-77 - zavedena jako čs. norma v

ČSN 01 4451* Základní pravidla zaměnitelnosti. Drsnost povrchu. Základní charakteristiky a číselné hodnoty


Nahrazuje ČSN 02 3110
z 26.2.1970

Účinnost od:
1.1.1987

24336-- Vynechaný text --