ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.882.4

Schválena: 30.8.1990

PODLOŽKY
pro šrouby se šestihrannou
hlavou a šestihranné matice

ČSN 02 1702

JK 311

 

 

ČSN 02 1702 (eqv ST SEV 280-89)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Washers for hexagon bolts and hexagon nuts

 

V této normě jsou zpracovány údaje ze ST SEV 280-89 Podložky ploché ocelové pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice. Třída přesnosti A.

Údaje souhlasné s ST SEV 280-89 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Rozměry podložek musí souhlasit s rozměry uvedenými na obrázcích a v tab. 1.

 

Rozměry v mm

 

Provedení A                       

Provedení B

 

1X1.gif

 

Označení podložky s průměrem d1 = 13 mm z oceli bez úpravy povrchu:

provedení A: Podložka 13 ČSN 02 1702.10

provedení B: Podložka B 13 ČSN 02 1702.10


Nahrazuje ČSN 02 1702
z 22.1.1975

Účinnost od:
1.7.1991

24313-- Vynechaný text --