ČESKÁ NORMA

MDT 629.11:621.43-242.3

Květen 1994

PÍSTNÍ KROUŽKY
SPALOVACÍCH MOTORŮ
Všeobecná specifikace

ČSN
ISO 6621-4

02 7007

 

 

 

Internal combustion engines. Poston rings. General specification

Moteur à combustion interne. Segments de piston. Spécification générales

Verbrennungsmotoren. Kolbenringe. Allgemeine Anforderungen

 

Tato norma obsahuje ISO 6621-4:1988

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 6507-3:1989 dosud nezavedena

ISO 6621-1:1986 zavedena v ČSN ISO 6621-1 Pístní kroužky spalovacích motorů. Slovník

ISO 6621-2:1984 zavedena v ČSN ISO 6621-2 Pístní kroužky spalovacích motorů. Zásady měření

ISO 6621-3:1983 zavedena v ČSN ISO 6621-3 Pístní kroužky spalovacích motorů. Specifikace materiálu

ISO 6621-5:1988 zavedena v ČSN ISO 6621-5 Pístní kroužky spalovacích motorů. Požadavky jakosti

ISO 6622-1:1986 dosud nezavedena

ISO 6622-2:1988 dosud nezavedena

ISO 6623:1986 dosud nezavedena

ISO 6624-1:1986 dosud nezavedena

ISO 6624-2:1988 dosud nezavedena

ISO 6625:1986 dosud nezavedena

ISO 6626:1989 dosud nezavedena

 

U nezavedených norem se postupuje podle originálu ISO.

 

Souvisící normy

ČSN 02 7001 Pístní kroužky. Technické předpisy

 

Obdobné zahraniční normy

DIN ISO 6621 Teil 4:1990 Verbrennungsmotoren. Kolbenringe. Algemeine Anforderungen

(Spalovací motory. Pístní kroužky. Všeobecná specifikace)

NF ISO 6621-4:1989 Moteurs à combustion interne. Segments de piston. Partie 4: Spécifications générales

(Spalovací motory. Pístní kroužky. Část 4: Všeobecná specifikace)

 

ã Český normalizační institut, 1994
16264


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 6621-1,2,3 a 5 nahrazuje ČSN 02 7001 Pístní kroužky. Technické předpisy z 20. 1. 1971 rozměry pro pístní kroužky spalovacích motorů D £ 200 mm.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: BUZULUK Komárov, a. s., IČO 45148414, Jiří Hejtmánek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Floriánová


Strana 3

SPALOVACÍ MOTORY, PÍSTNÍ KROUŽKY

ISO 6621-4

Část 4: Všeobecná specifikace

První vydání

1988-12-15


 

MDT 629.11:621.43-242.3

 

Deskriptory: road vehicles, internal combustion engines, piston rings, specifications

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6621-4 byla připravena technickou komisí ISO/TC 22, Silniční vozidla.

 

Při používání mezinárodních norem je potřebné brát v úvahu, že všechny mezinárodní normy se po určitém čase revidují, a proto každý odkaz na jinou normu v tomto dokumentu se vztahuje na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0 Úvod

 

ISO 6621 je jedna z mezinárodních norem pro pístní kroužky spalovacích motorů s vratným pohybem pístu:

ISO 6621, Spalovací motory - Pístní kroužky -

Část 1: Slovník

Část 2: Zásady měření

Část 3: Specifikace materiálu

Část 4: Všeobecná specifikace

Část 5: Požadavky jakosti

ISO 6622, Spalovací motory - Pístní kroužky -

Část 1: Pravoúhlé kroužky

Část 2: Pravoúhlé kroužky úzké1)

ISO 6623, Spalovací motory - Pístní kroužky - Stírací kroužky osazené

ISO 6624, Spalovací motory - Pístní kroužky

Část 1: Lichoběžníkové kroužky

Část 2: Pololichoběžníkové kroužky1)

ISO 6625, Spalovací motory - Pístní kroužky - Stírací kroužky s výřezy

ISO 6626, Spalovací motory - Pístní kroužky - Stírací kroužky s výřezy se šroubovitým expanderem

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 6621 obsahuje všeobecnou charakteristiku pístních kroužků, individuální rozměrové požadavky odpovídající mezinárodní normě a Technické zprávě ve stati 0.

Tato část obsahuje též systém kódování, označování, pojmenování a značení pístních kroužků.

Požadavky uvedené v normě platí pro všechny druhy kroužků pístových spalovacích motorů do průměru 200 mm včetně, podle norem uvedených v úvodu a pro kroužky pístových kompresorů.

 

_______________

1) Část publikována jako Technická zpráva (ISO/TR 6622-2 a ISO/TR 6624-2)-- Vynechaný text --