ČESKÁ NORMA

MDT 621.822.6/.8

Březen 1994

Valivá ložiska
VŮLE
Hodnoty

ČSN 02 4609


 

 

mod ISO 5753:1991

 

Rolling bearings. Radial internal clearance

Roulements. Jeu interne radial

Wälzlager. Radiale Lagerluft

 

Tato norma obsahuje ISO 5753:1991 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny „národní doplněk".

 

Předmluva

 

Citované normy

ISO 1132:1980 zavedena v ČSN 02 4601 Valivá ložiska. Názvy a definice (eqv ISO 1132:1980,eqv ISO 5593:1984)

ISO 6979:1982 dosud nezavedena

ISO 9628:1992 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 02 4601   Valivá ložiska. Názvy a definice (eqv ISO 5593:1984, eqv ISO 1132:1980)

ČSN 02 4608   Valivá ložiska. Označování

ČSN 02 4612   Valivá ložiska. Technické požadavky (eqv ISO 199:1979, eqv ISO 492:1986)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 5753:1991 Rolling bearings. Radial internal clearance (Valivá ložiska. Radiální vnitřní vůle)

DIN 620 T4    Wälzlager. Wälzlagertoleranz. Radiale Lagerluft. (Valivá ložiska. Radiální vůle)

NF E 22-336   Roulements. Jeu interne radial. (Valivá ložiska. Radiální vůle)

BS 6107:P3:1992 ISO 5753:1991 Rolling bearings:tolerances. Part 3. Specification for radial internal clearance (Valivá ložiska: Část 3. Radiální vnitřní vůle)

 

Porovnání s mezinárodní normou

ČSN 02 4609 uvádí proti ISO 5753 v národních doplňcích označování skupin vůlí válečkových a jehlových ložisek se zaměnitelnými součástmi s průměrem válcové díry větším 500mm (tab.4).

 

ã Český normalizační institut, 1993
15862


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 4609 z 11.3.1989 Valivá ložiska. Vůle. Hodnoty v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

V této normě nejsou stanoveny hodnoty vůlí pro kuličková ložiska jednořadá s kuželovou dírou, soudečková ložiska jednořadá s válcovou i kuželovou dírou, Dále neuvádí porovnání označení skupin radiálních vůlí používané v jiných zemích. Hodnoty vůlí válečkových ložisek jednořadých s válcovou dírou se zaměnitelnými součástmi jsou změněny.

 

Informační údaje z ISO 5753:1991

MDT: 621.822.6/.8

Deskriptory: bearings, radial bearings, ball bearings, roller bearings, radial internal clearance, clearance

Mezinárodní norma ISO 5753 byla připravena technickou komisí ISO/TC4 Valivá ložiska, Subkomisí SC 4, Tolerance.

Toto druhé vydání ISO 5753 ruší a nahrazuje první vydání ISO 5753:1981 podrobené technické revizi.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL VUVL akciová společnost se sídlem v Brně, IČO 46346627, Lubomír Velčovský

Technická normalizační komise: TNK 57 Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ivana Březinová

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje hodnoty radiálních vůlí pro

- kuličková ložiska, kromě ložisek s vyklápěcím kroužkem podle ISO 9628,

- kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí,

- válečková ložiska,

- jehlová ložiska a

- soudečková ložiska dvouřadá naklápěcí.

 

Hodnoty jsou stanoveny pro všechna uvedená ložiska s válcovou dírou a pro dvouřadá ložiska též s kuželovou dírou.

 

Hodnoty se  vztahují na nezatížená ložiska  takové konstrukce, která mohou zachycovat pouze radiální zatížení.

 

V závislosti na konstrukci ložiska a měřicí metodě je třeba při opakovaných měřeních očekávat určitý rozptyl výsledků. Od výrobců se očekává, že tyto rozptyly vezmou v úvahu při stanovení výrobních tolerancí.

 -- Vynechaný text --