ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.01; 01.080.50                                                                                                                  Listopad 2006

Terminologie v oblasti informační struktury,
dokumentace a grafických značek

ČSN 01 3705

                                                                                             idt IEC/TR 62154:2005

Terminology in the area of information structures, documentation and graphical symbols

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy ISO/IEC, Část 1, jako technická zpráva (TR) s označením IEC/TR 62154:2005.

UPOZORNĚNÍ Převzetí TR do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76993
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

4          Pojmy u předmětné oblasti............................................................................................................................................... 6

5          Rejstřík v češtině................................................................................................................................................................. 7

6          Rejstřík v angličtině............................................................................................................................................................. 7

Příloha A Pojmy u předmětné oblasti.......................................................................................................................................... 8

Příloha B Rejstřík českých termínů ........................................................................................................................................... 41

Příloha C Rejstřík anglických termínů ....................................................................................................................................... 44

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 47


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60417 DB nezavedena, databáze dostupná na serveru www.iec.ch

IEC 60617 DB nezavedena, databáze dostupná na serveru www.iec.ch

IEC 60848:2002 zavedena v ČSN EN 60848:2003 (01 3783) Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy (idt EN 60848:2002)

IEC 61082-1 (FDIS 2005) v návrhu jako ČSN EN 61082-1 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla (idt EN 61082-1:2006)

IEC 61175:2005 zavedena v ČSN EN 61175 ed. 2:2006 (01 3731) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů (idt EN 61175:2005)

IEC 61286:2001 zavedena v ČSN EN 61286:2003 (01 3792) Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací  
(mod IEC 61286:2001; idt EN 61286:2002)

IEC 61346-1:1996 zavedena v ČSN EN 61346-1:1998 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
(idt EN 61346-1:1996)

IEC/TR 61352:2000 dosud nezavedena

IEC 61355:1997 zavedena v ČSN EN 61355:1998 (01 3721) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení (idt EN 61355:1997)

IEC 61360-1:2004 dosud nezavedena

IEC 61360-2:2004 dosud nezavedena

IEC 61360-5:2004 zavedena v ČSN EN 61360-5:2005 (01 3720) Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku        
EXPRESS (idt EN 61360-5:2004)

IEC 61666:1997 zavedena v ČSN EN 61666:1998 (01 3730) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování přípojných míst uvnitř systémů (idt EN 61666:1997)

IEC/TR 61734:1997 zavedena v ČSN IEC TR 61734:1999 (01 3791) Aplikace mezinárodních norem IEC 60617-12 a IEC 60617-13

IEC 62023:2000 zavedena v ČSN EN 62023:2001 (01 3711) Strukturování technické informace a dokumentace (idt EN 62023:2000)

IEC 62027:2000 zavedena v ČSN EN 62027:2001 (01 3781) Zhotovování seznamů částí (idt EN 62027:2000)

IEC 62079:2001 zavedena v ČSN EN 62079:2001 (01 3782) Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace (idt EN 62079:2001)

IEC 80416-1:2001 zavedena v ČSN EN 80416-1:2002 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba originálů značek (idt EN 80416-1:2001)

ISO 80416-2:2001 zavedena v ČSN EN 80416-2:2002 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek (idt EN 80416-2:2001)

IEC 80416-3:2002 zavedena v ČSN EN 80416-3:2003 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (idt EN 80416-3:2002)

ISO 81714-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 81714-1:2001 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (idt EN ISO 81714-1:1999)

IEC 81714-2:1998 zavedena v ČSN EN 81714-2:2000 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (idt EN 81714-2:1998)

IEC 81714-3:2004 dosud nezavedena

IEC 82045-1:2001 zavedena v ČSN EN 82045-1:2002 (01 3740) Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (idt EN 82045-1:2001)

IEC 82045-2:2004 zavedena v ČSN EN 82045-2:2005 (01 3740) Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (idt EN 82045-2:2005)-- Vynechaný text --