ICS 01.040.35, 35.240.60                                                                                                                                   ČSN

                                                                                                                                                                            P ENV 13106

 

                                                                                                                                                                            01 8201

 

                                                                                                                                                                            Květen 2003

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Dopravní telematika – Slovník DATEX dopravních a cestovních dat

(verze 3.1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.