ICS 17.180.20

ČSN

EN ISO/CIE 11664-2

 

01 1720

Březen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kolorimetrie –
 Část 2: Normální druhy světla CIE

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11664-2 (01 1720) z října 2011.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.