ICS 03.100.30; 19.100  

ČSN

EN ISO 9712

 

01 5004

Září 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9712 (01 5004) z února 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.