ICS 01.040.25; 25.030

ČSN

EN ISO/ASTM 52900

 

01 1822

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Aditivní výroba – Obecné zásady – Základy a slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO/ASTM 52900 (01 1822) ze srpna 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.