ICS 01.040.17; 17.040.40

ČSN

EN ISO 21920-2

 

01 4457

Červenec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Struktura povrchu: Profil – Část 2: Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12085 (01 4447) z února 1999, ČSN EN ISO 4287 (01 4450)
z března 1999, ČSN EN ISO 13565-2 (01 4446) z února 1999 a ČSN EN ISO 13565-3 (01 4446)
ze září 2001.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.