ICS 03.100.30; 25.030

ČSN

EN ISO/ASTM 52942

 

01 1815

Březen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Aditivní výroba – Kvalifikační principy – Kvalifikace operátorů strojů
a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.