ICS 01.040.07; 07.120

ČSN P

CEN ISO/TS 80004-11

 

01 2003

Únor 2021

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nanotechnologie – Slovník –
Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.