ICS 01.100.01

ČSN

EN ISO 128-2

 

01 3114

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování –
Část 2: Základní pravidla pro čáry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 128-20 (01 3114) z května 2002
a ČSN EN ISO 128-21 (01 3114) z května 2002.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.