ICS 01.100.01

ČSN

EN ISO 128-1

 

01 3114

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla
zobrazování – Úvod a základní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 128-1 (01 3114) z července 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.