ICS 25.030; 35.240.50

ČSN

EN ISO/ASTM 52915

 

01 1825

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO/ASTM 52915 (01 1825) ze srpna 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.