ICS 01.060

ČSN

EN ISO 80000-4

 

01 1300

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Veličiny a jednotky –
Část 4: Mechanika

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 80000-4 (01 1300) z dubna 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.